Privacy

Merel van der Lande Special Make Up en Props hecht een grote waarde aan de privacy van uw gegevens. Merel van der Lande is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 53131916. Het bedrijf is gevestigd aan de J. Bosschaartstraat 43, 4112LM te Beusichem. Als u in contact met ons wilt komen, kunt u het beste een mail sturen aan info@merelvanderlande.com.

In het kort

Wanneer Merel van der Lande een opdracht voor u uitvoert, kan een overeenkomst worden opgemaakt en gelden wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden verzameld voor het doel van de overeenkomst van de opdracht. Deze gegevens worden niet op de website vertoond en onder geen voorwaarde gedeeld met derde partijen. Het is mogelijk om op verzoek uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Neem gerust contact op met de beheerder om te bespreken welke gegevens bij ons bekend zijn. Bij verondersteld onjuist gebruik van de gegevens kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op deze website maken we alleen gebruik van de noodzakelijke (technische en functionele) cookies, die nodig zijn voor het goed functioneren van de website en om u van dienst te zijn. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketing of het aanleggen van een gegevensbestand van bezoekers. Onze webhost One.com houdt statistieken bij van de bezoekers, zodat wij kunnen zien welke pagina's bezocht worden en hoe we de website voor gebruikers kunnen verbeteren. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden. Het gaat om algemene informatie, zoals geografische locatie en het soort browser dat de bezoeker gebruikt, welke pagina's worden bezocht en waar wel of niet op geklikt wordt. Google Analytics verzamelt ook informatie over de bezoekers van de website, maar op anonieme wijze. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de website optimaal te laten functioneren en de bezoeker bij het gebruik bij te staan. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt en kunnen niet worden achtergelaten op de website. In mail correspondentie wordt persoonlijk en zorgvuldig omgegaan met uw informatie en onder geen voorwaarde wordt deze informatie gedeeld met derden. De cookies worden een maand bewaard.

Onze website is beveiligd door middel van SSL-encryptie. De site is zo beschermd tegen aanvallen van hackers. Data van de bezoeker van de website kan niet door derden worden gelezen. Mocht u vragen hebben over de bescherming van uw gegevens, dan kunt u gerust contact opnemen met de beheerder van de website via privacy@merelvanderlande.com.

Hieronder kunt u uitgebreider lezen op welke wijze Merel van der Lande Special Make Up en Props gegevens verzamelt en gebruikt. U kunt de privacyverklaring ook hier downloaden.

Privacyverklaring...klik om meer te lezen

Merel van der Lande Special Make Up, gevestigd aan J. Bosschaartstraat 43, 4112LM Beusichem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.merelvanderlande.com
J. Bosschaartstraat 43, 4112LM Beusichem
+31623184643
info@merelvanderlande.com

Gegevens die wij verwerken

Merel van der Lande Special Make Up verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@merelvanderlande.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Merel van der Lande Special Make Up verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Merel van der Lande Special Make Up neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Merel van der Lande Special Make Up) tussen zit. Merel van der Lande Special Make Up gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Webhost, One.com, voor inzicht in het gebruik van de website, met als doel optimalisatie van de gebruikerservaring en het oplossen van technische problemen.
 • Google Analytics, voor inzicht in het gebruik van de website, met als doel de optimalisatie van de gebruikerservaring en het oplossen van technische problemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Merel van der Lande Special Make Up bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: voor 1 maand, of duur van de overeenkomst en wettelijke bewaartermijn. Reden: contact, administratie en uitvoering overeenkomst.
 • Cookies: voor 1 maand. Reden: gebruikerservaring en optimalisatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Merel van der Lande Special Make Up verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Merel van der Lande Special Make Up gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen, of wijzigen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Merel van der Lande Special Make Up en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@merelvanderlande.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Merel van der Lande Special Make Up wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Merel van der Lande Special Make Up neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@merelvanderlande.com. Merel van der Lande Special Make Up heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • AES encryptie met een draagbaar medium voor digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten, wanneer gegevens offline worden opgeslagen.